K.I.N.G 💕 ਚਿੱਟਾ

2017-06-19T20:59:38
ਨਾ Bullet ਤੇ ਨਾ ਹੀ Car ਕੁੜੇ , ਨਾ ਰੱਖੇ ਆ ਹਥਿਆਰ ਕੁੜੇ, Desi ਜੇ ਪਿੰਡਾ ਵਾਲੇ ਆ, ਰੱਖੇ ਹਥਿਆਰਾ ਵਰਗੇ ਯਾਰ ਕੁੜੇ -.....👉(ਅੰਕਿਤ)👈
#ਨਾ #Bullet #ਤੇ #ਨਾ #ਹੀ #Car #ਕੁੜੇ #, #ਨਾ #ਰੱਖੇ #ਆ #ਹਥਿਆਰ #ਕੁੜੇ, #Desi #ਜੇ #ਪਿੰਡਾ #ਵਾਲੇ #ਆ, #ਰੱਖੇ #ਹਥਿਆਰਾ #ਵਰਗੇ #ਯਾਰ #ਕੁੜੇ #-.....👉(ਅੰਕਿਤ)👈

172

2

  • profile picture2017-07-03T17:21:12

    @jattm8307 thnku