Instagram Photos and Videos for Tag #آفرودرهای

  • 32 3
    Zahedi Motors زاهدی موتورز ( @Zahedi Motors زاهدی موتورز ) has his #آفرودرهای باعث افتخار #نمایندگی #زاهدی است که از تاریخ 4 دیماه به مدت یک هفته ، طرح #بازدید_رایگان #خودروهای_شاسی_بلند #تویوتا را برای دارندگان این خودروها به ویژه #آفرودرهای محترم به اجرا بگذارد . این طرح با همکاری #کارمانیا_آفرود به مرحله اجرا در خواهد آمد . برای گرفتن وقت با شماره 03432719452 تماس حاصل فرمایید . #تویوتا #رنو #نیسان
  • 32 3
    Zahedi Motors زاهدی موتورز ( @Zahedi Motors زاهدی موتورز ) has his #آفرودرهای باعث افتخار #نمایندگی #زاهدی است که از تاریخ 4 دیماه به مدت یک هفته ، طرح #بازدید_رایگان #خودروهای_شاسی_بلند #تویوتا را برای دارندگان این خودروها به ویژه #آفرودرهای محترم به اجرا بگذارد . این طرح با همکاری #کارمانیا_آفرود به مرحله اجرا در خواهد آمد . برای گرفتن وقت با شماره 03432719452 تماس حاصل فرمایید . #تویوتا #رنو #نیسان